Eng
ruka ruka

digitálne a sociálne médiá
v múzeách 30 rokov po

Revolúcia: nežná x digitálna

Medzinárodný ICOM seminár

6. – 7. november 2019

Bratislavský hrad, Zimná jazdiareň


Slido

#ICOMBA2019


Program Prednašajúci youFirst experiment Live stream

Prednášajúci

speaker Kati Price

Kati Price

Victoria and Albert Museum, Digitálne médiá

Rozvoj a revolúcia – digitálne múzeum

speaker Thomas Aigner

Thomas Aigner

ICARUS - Medzinárodné centrum pre archívny výskum

Sila veľkých dát z minulosti – poďme vybudovať stroj času!

speaker Zuzanna Stańska

Zuzanna Stańska

Zakladateľka DailyArt

Digitálne projekty, ktoré pomáhajú múzeám komunikovať s ich publikom v reálnom čase: Facebook chatbots, IBM Watson a ASK app

speaker Jakub Jareš

Jakub Jareš

Ústav pro studium totalitních režimů

Česká a slovenská muzea v evropském kontextu

speaker Olivia Harrer

Olivia Harrer

Vedúca Oddelenia Komunikácie a Marketingu, MAK – Múzeum Úžitkového Umenia, Viedeň

Rozšírený priestor pre múzeá

speaker Marek Šulík

Marek Šulík

Filmová a televízna fakulta Vysokej školy múzických umení

Recyklácia rodinných filmových archívov

Ďalší prednášajúci

Workshopy

YouFIRST pre umenie

Lujza Bubánová, Zuzana Koblišková

Platforma YouFirst umožňuje interpretáciu výrazov tváre a dokáže analyzovať aj tie najjemnejšie zmeny na tvári, tzv. mikro výrazy. Používa sa najmä pre reklamné kampane ako nástroj na rozpoznanie toho, čo sa ľudom páči a na čo reagujú pozitívne. Umenie a kreativita je doménou ľudstva a preto chceme použiť umelú inteligenciu ako zábavný element konferencie a ukázať, ako ľudia veľmi individuálne prežívajú emócie pri rôznych umeleckých dielach. Testovacie video si účastníci budú môcť pozrieť kedykoľvek počas trvania konferencie na našich zariadeniach alebo na vlastných laptopoch. Link na testovacie video bude prístupný aj po skončení konferencie na web stránke konferencie a o výsledkoch tohto experimentu budeme zúčastnených informovať prostredníctvom emailu.

Vyskúšať experiment

MAK – Klimtova zázračná záhrada

Olivia Harrer

Návštevníci chcú aktívne vnímať a prežívať svoj zážitok z múzea viac, ako kedykoľvek predtým. To, čo môže návštevník v múzeu zažiť, sa už neobmedzuje len na jedno médium, ale chápe sa ako holistická všeobjímajúca skúsenosť. Aj preto MAK podporuje využívanie a experimentovanie s novými technológiami – ako virtuálna realita – v spolupráci s umelcami, 3D grafickými dizajnérmi a programátormi, aby vytvorili inovatívne muzeálne priestory pre návštevníkov a aby rozšírili ich obzory. Účastníci workshopu budú mať možnosť zažiť „Klimtovu zázračnú záhradu od Fredericka Bakera" – virtuálnu realitu spojenú s jedným z vrcholných diel stálej expozície MAK. Okrem toho sa účastníci dozvedia aj o spolupráci MAK a zainteresovaného VR umelca ako aj o referenciách, ktoré máme od návštevníkov.

STUDIO 727 – Capturing Reality

Ladislav Dedík a Jana Minaroviech

STUDIO 727 bolo od roku 2012 hlavným subdodávateľom digitalizačných prác pre projekt Digitálny pamiatkový fond (DPF) v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti (OPIS). Zo zbierok slovenských múzeí a galérií zdigitalizovali spolu viac ako 107 000 muzeálnych objektov (47 000 2D objektov a 60 000 3D objektov). 3D modely boli vytvorené v programe Capturing Reality, kombináciou dát z laserového skenovania a fotogrametrie. V rámci workshopu si účastníci pozrú proces digitalizácie vybraného objektu zo zbierok SNM zblízka a priamo v procese sa budú môcť pýtať na technologické postupy a špecifiká tejto činnosti.

Europeana – Impact Framework

Maria Drabczyk, Michal Čudrnák

Ako definovať a analyzovať dopad našej dennej práce na GLAM (galérie, múzeá, knižnice a iné pamäťové inštitúcie) a ako diskutovať o dlhodobých stratégiách, ambíciách a identifikovať s tým súvisiace výzvy? Ako si zadefinovať naše publikum a relevantných partnerov? Europeana Impact Playbook pomáha kultúrnym inštitúciám objaviť a analyzovať dopad ich aktivít. Cieľom workshopu je predstaviť Europeana Impact Framework participantom a prejsť si s nimi vybrané časti z playbooku. Workshop predpokladá skupinové aktivity vychádzajúce z prípadových štúdií týkajúcich sa GLAM sektora.

Digitálna výstava v Slovenskom národnom múzeu

Branislav Panis

Projekt Digitálna výstava Slovenského národného múzea predstavuje inovatívnu a modernú formu prezentácie kultúrneho dedičstva Slovenska formou digitálnych technológií. Je jedným z výsledkov dlhoročného projektu digitalizácie, ktorý prebiehal v rezorte kultúry posledných osem rokov. Cieľom projektu je sprístupňovanie zdigitalizovaného kultúrneho dedičstva bez obmedzenia vzdialenosti i času. Pozostáva z troch technologických pilierov – kontinuálna digitálna projekcia v kruhovej miestnosti, kioskové riešenie spolu s virtuálnou realitou a prezentácia na veľkoplošnom plátne.

Bratislavský hrad – Keltská akropola

Margaréta Musilová, Peter Barta

Komentovaná prehliadka výstavy Kelti z Bratislavy spojená s návštevou archeologických nálezov rímskych stavieb z 1. storočia pred Kr. Jedinečný súbor rímskych architektúr tvoril reprezentatívnu akropolu bratislavského keltského oppida. V rámci prehliadky uvidíme stavbu pod nádvorím Hradného paláca so zachovanou podlahou typu opus signinum. Následne sa presunieme z paláca do areálu Hradu, kde sú ako archeologické pamiatky in situ prezentované základy stavieb I, II a VII. V súčasnosti bežne neprístupné stavby sa pripravujú na verejnú prezentáciu v rámci projektu Keltská cesta. Architektúry, ako aj nálezy ostatných rímskych importov, sú dokladom výnimočných vzťahov bratislavských keltských elít s Rimanmi v priestore východne od Álp.

Program

program photo

Viac než 50 prednášajúcich z 10 krajín

32 konferenčných príspevkov

6 tematických blokov

5 workshopov

Program Program na stiahnutie v PDF

Miesta konania

Miesto konania konferencie:

Zimná jazdiareň, Bratislavský hrad

Pozrieť na mape

Welcome party pre prednášajúcich:

Kaviareň Berlinka, Esterházyho palác

Pozrieť na mape
Mapa lokality Bratislavský hrad

Registrácia

ruka

Konferenčný poplatok je 40 EUR na osobu.

V cene sú zahrnuté prednášky so simultánnym tlmočením, workshopy, prezentácie, catering a spoločenský večer.

Registrácia je ukončená.
Ďakujeme a tešíme sa na vašu návštevu.