Eng

Icom konferencia


Revolúcia: nežná x digitálna

digitálne a sociálne média v múzeách 30 rokov po


6. – 7. november 2019

Bratislavský hrad, Zimná jazdiareň


Prihlásiť príspevok
Rudolf Sikora

Ako sa za 30 rokov od pádu železnej opony zmenil prístup ku kultúrnemu dedičstvu a zdieľaniu informácií?

Reflektujú múzeá nové možnosti digitálnych technológií, sociálnych médií a online komunít?

Ako prepojiť virtuálny svet so svetom múzejných expozícií a výstav?

Majú múzeá nastavené efektívne stratégie vedúce od kamenného múzea k tzv. rozšírenému múzeu?

Dokážu múzeá obstáť v prostredí okamžitej komunikácie, skratkovitého vyjadrovania, anonymity a prekrúcania faktov?

nové digitálne podoby zbierkového predmetu

Prihláste svoj príspevok

Termín poslania prihlášok príspevkov: 1. jún 2019
Komunikačné jazyky: slovenčina, čeština, angličtinaVyplniť formulár

Odporúčané témy

 • 30 rokov po – čo sa (ne)zmenilo v múzejníctve od roku 1989
 • spoločenské a politické vplyvy po roku 1989 na spôsob
  existencie a komunikácie múzeí
 • múzeum – posun od inštitúcie expertov k platforme pre komunitu
 • tzv. digitálna stratégia múzea – nevyhnutnosť alebo módna vlna?
 • aktívne zbierky – príklady dobrej / zlej praxe
 • prepojenie sveta expozícií a výstav v kamennej budove s on-line svetom
 • digitálne a sociálne médiá v komunikácii múzea
 • existujúce nástroje na prácu s zdigitalizovaným obsahom
 • digitalizácia verzus múzejník (čo dáva, berie, požaduje)
 • spoločenský dopad – bezpečnosť, tzv. fake news